Report on Current Situation with State Registration of NGOs

Untitled-1Birləşmək azadlığı və onun vətəndaşlar tərəfindən effektiv istifadəsi siyasi prosesin və iştirakçılığa əsaslanan demokratik inkişafın faydalı elementi rolunu oynayır. İnsanlar bir araya gələrək müxtəlif ictimai qurumlar, təsir və maraq qrupları yaradır, onların həyatına təsir edən proqram və siyasətlərin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir, ümumi maraqlara dair fikir və rəylərini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır, cəmiyyətin maarifləndirilməsinə, müsbət sosial-iqtisadi və siyasi dəyişikliklərə nail olunmasına öz töhfəsini verir. Bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı hissəsi olan QHT-lər vətəndaşların birləşmək hüququnu həyata keçirmə formalarından biri kimi çıxış edir, vətəndaşlara rəsmi səlahiyyətlər olmadan da cəmiyyətin və dövlətin idarəolunmasında iştirak üçün imkanlar qazandırır.

QHT-Lərin Dövlət Qeydiyyatı Sahəsində Mövcud Vəziyyətə dair hesabat

You may also like...