Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları: Ümumi İnkişafda Onların Rolu

Untitled-1Ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, dövlət nə qədər güclü maliyyə, inzibati və digər resurslara sahib olsa da, vətəndaşların töhfəsi olmadan yüksək tərəqqi əldə etmək, ədalətli cəmiyyət qurmaq və digər nailiyyətlər əldə etmək mümkün deyil. Vətəndaş fəallığı və yüksək vətəndaşlıq mövqeyi nümunə kimi baxdığımız bir çox cəmiyyətlərin inkişafının əsas mənbəyidir.Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları: Ümumi İnkişafda Onların Rolu kitabını yüklə

You may also like...