Qeyri-Hökumət Təşkilatları Bacarıqların Artırılması üzrə Toplu

Untitled-1İdarəetmənin təkmilləşməsi, ictimai həyatın tələbinə uyğun dəyişikliklər, güclənməkdə olan rəqabət mühiti digər təsisatlar kimi QHT-lərin də öz fəaliyyətini peşəkar səviyyədə qurmağı zəruri edir. Bu həm də QHT-lərin cəmiyyətin həyatında daha keyfiyyətli iştirakı, ümumi inkişafa daha ciddi töhfələr verməsi imkanlarını genişləndirmək baxımından həyati əhəmiyyət daşıyır. Yeni şəraitə uyğunlaşmaq üçün ilk növbədə onların özlərinin resurslarının, institusional, texniki bacarıqlarının daha üst səviyyəyə qaldırılması çox vacibdir.

Qeyri-Hökumət Təşkilatları Bacarıqların Artırılması üzrə Toplu kitabını yüklə

You may also like...