Sənin Birləşmək Hüququn

kapak beyenilenBirləşmək hüququ demokratiyanın vacib ünsürü olan vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişafı üçün zəruri hüquqdur. Insanlar birləşmək hüququnu həyata keçirərək müxtəlif birliklər yaratmaqla ictimai problemlərin həlli üçün birgə fəaliyyət imkanı əldə edirlər. Bununla da vətəndaş fəallığının və təşəbbüskarlığının səviyyəsi artır, dövlətin fəaliyyətinə təsir və ona ictimai nəzarət imkanı yaranır. Bu baxımdan şəxslərin bir araya gələrək təşkilatlanmaları, uzun illər boyunca harada olmas ından asılı olmayaraq idarəçilər tərəfindən bir təhlükə, bir təhdid hesab edilmiş, bu azadlığınyazılı hüquqi sənədlərdə təminat altına alınması olduqca gec reallaşmışdır.

Sənin Birləşmək Hüququn kitabını yüklə

You may also like...