Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Qeydiyyat Məsələləri

Untitled-1

Təqdim olunan bu vəsaitin məqsədi qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakçılarını qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması və dövlət qeydiyyatı , o cümlədən  hüquqi şəxs statusu aldıqdan sonra müxtəlif dövlət orqanlarında qeydiyyatı  ilə bağlı metodik tövsiyyələrlə təmin etməkdir.

Vəsaitdə ictimai birliyin və fondun yaradılması, qeydiyyat sənədlərinin hazırlanması və qeydiyyat orqanına təqdim edilməsi, qeydiyyat orqanı tərəfindən sənədlərin yoxlanması qaydaları və müddətləri, ərizəçilərlə qeydiyyat orqanı arasında kommunikasiya qaydalarına dair məlumatlar, xarici QHT-nin filial və nümayəndəliyinin qeydiyyatı, dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra vergi, sosial müdafiə və statistika orqanlarında qeydyyata alınması, təsis sənədlərinə edilmiş dəyişiklərin, eləcədə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyin qeydiyyatı və qrant müqavilələrinin qeydə alınması ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Vəsaitə qeyd edilən məsələlərlə bağlı zəruri sənədlərin nümunələri də  əlavə edilib.

İB-nin Yaradılması və Qeydiyyatı üzrə vəsait

You may also like...