Category: Tədqiqatlar

Report on the Situation of Civil Society Organization in Azerbaijan

Güclü Vətəndaş Cəmiyyətinin formalaşması ideyası Azərbaycanın müstəqilliyi illərində demokratiya quruculuğunun əsas çağırışlarından biri kimi rəsmi və qeyri səviyyyələrdə dəfələrlə səslənmiş, ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri sırasında aparıcı...

Report on Current Situation with State Registration of NGOs

Birləşmək azadlığı və onun vətəndaşlar tərəfindən effektiv istifadəsi siyasi prosesin və iştirakçılığa əsaslanan demokratik inkişafın faydalı elementi rolunu oynayır. İnsanlar bir araya gələrək müxtəlif ictimai...