Category: Nəşrlər

Sənin Birləşmək Hüququn

Birləşmək hüququ demokratiyanın vacib ünsürü olan vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişafı üçün zəruri hüquqdur. Insanlar birləşmək hüququnu həyata keçirərək müxtəlif birliklər yaratmaqla ictimai problemlərin həlli...

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Qeydiyyat Məsələləri

Təqdim olunan bu vəsaitin məqsədi qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakçılarını qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması və dövlət qeydiyyatı , o cümlədən  hüquqi şəxs statusu aldıqdan sonra müxtəlif dövlət orqanlarında...