Toplum

kapak beyenilen

Sənin Birləşmək Hüququn

Birləşmək hüququ demokratiyanın vacib ünsürü olan vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişafı üçün zəruri hüquqdur. Insanlar birləşmək hüququnu həyata keçirərək müxtəlif birliklər yaratmaqla ictimai problemlərin həlli...

log

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Qeydiyyat Məsələləri

Təqdim olunan bu vəsaitin məqsədi qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakçılarını qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması və dövlət qeydiyyatı , o cümlədən  hüquqi şəxs statusu aldıqdan sonra müxtəlif dövlət orqanlarında...